Maria Dufva

Maria Dufva arbetade som kriminolog och medlare vid brott under 13 års tid i samarbete mellan polis och socialtjänst: Stödcentrum unga brottsutsatta. Idag föreläser hon på heltid och har skrivit två böcker: Mitt barn på nätet (2017) och Värsta bästa nätet (2018) båda Bonnier Fakta.

Brottsutsattheten för barn förändrades för några år sedan då barnen började leva sina liv allt mer uppkopplade mot chattar och sociala medier.

Samt att många barn begår brott mot andra barn. Därför fokuserar Maria på att förekomma brotten på nätet genom att utbilda barnen i deras liv på nätet vad det gäller risker och hur de kan skydda sig och navigera på bästa sätt. Föreläsningarna riktar sig till barn från årskurs tre i grundskolan och uppåt. Barnens egna berättelser och erfarenheter från samtal i föreläsningarna för hon även vidare till vuxenvärlden i föreläsningar som riktar sig till skolpersonal, föräldrar och anhöriga.

Vi är jätteglada att Maria gör allt detta och därför har vi gjort henne till ett av våra Hjärtan <3