Ett litet steg mot en mänskligare
och mer kärleksfull värld.

#letsmakelovegreatagain

Om Stiftelsen

Människan är god och nästan alla vill väl nästan jämt. Tillsammans kan vi låta kärlek, värme, och gemenskap styra och inkludera. Stiftelsen Let’s Make Love Great Again vill ta vara på allt det positiva och goda som uppfyller den stora majoriteten av oss; och breda ut det över alla delar i vårt samhälle.

Stiftelsen välkomnar samarbeten med parter som delar våra mål och vi bygger relationer till aktörer över hela landet. Tillsammans med fler skapar vi resurser för att nå människor och bygga ett varmare samhälle. Vi både anordnar och finansierar lokala aktiviteter och kulturhändelser över hela landet som syftar till att främja kärlek, värme och solidaritet i olika praktiska, konkreta former – i idrottsföreningen, studiecirkeln, teatergänget och schackklubben. Vi ingår i internationella nätverk med aktörer som verkar för det goda i världen.

Människan är god och nästan alla vill väl nästan jämt. Tillsammans kan vi, nästan allt.

Styrelseledamöter

Kristin Nellebo
Ordförande 

Niclas Lagerstam
Styrelseledamot

Johan Nilsson
Styrelseledamot

Lena Berglund
Styrelseledamot

Nils Berg
Styrelseledamot

Läs även Let´s Make Love Great Agains:
Stiftelseförordnande och stadgar

Styrdokument och riktlinjer

LMLGA´s Uppförandekod

LMLGA´s Insamlingspolicy

LMLGA´s Finansieringspolicy

LMLGA’s Effektrapport 2020

LMLGA’s Årsredovisning 2020

LMLGA’s Effektrapport 2021

LMLGA’s Årsredovisning 2021