Ett litet steg mot en mänskligare
och mer kärleksfull värld.

#letsmakelovegreatagain

Om Stiftelsen

Stiftelsen Let´s Make Love Great Again bildades 2019. Det övergripande målet är att arbeta för gemenskap, hälsa, jämlikhet och solidaritet mellan människor. och ur det perspektivet stödja personer och organisationer vars projekt skapar hållbara relationer mellan människor. Stiftelsen främjar utbildning och forskning, hälsosamma projekt för individens bästa samt projekt som motverkar och förebygger ohälsa. Målet är också att samverka med andra stiftelser likväl som att driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.

Tillsammans kan vi låta kärlek, värme, och gemenskap styra och inkludera.

Let’s Make Love Great Again är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden – med inriktning mot de ändamål som framgår att stadgarna. Stiftelsen söker stöd och samarbeten hos de som vill verka för och bidra till stiftelsens arbete utifrån organisationens ändamålsparagraf. 

Samarbeten med aktörer inom idéburen sektor, näringsliv och offentlig sektor har skapats och byggts sedan start och utgår från gemensamma viljeriktningar och ambitioner.

De strategier Let’s Make Love Great Again arbetar efter syftar till att bygga samarbeten med alla goda krafter som finns samt profilering inom de stora utmaningar och möjligheter förknippade med internet; dessa i form av å ena sidan näthat och utanförskap, å andra sidan goda möjligheter till gemenskap och identitetsskapande.

Tillsammans kan vi låta kärlek, värme, och gemenskap styra och inkludera. Stiftelsen Let’s Make Love Great Again vill ta vara på allt det positiva och goda som uppfyller den stora majoriteten av oss; och breda ut det över alla delar i vårt samhälle.

Människan är god och nästan alla vill väl nästan jämt. Tillsammans kan vi, nästan allt.

Styrelseledamöter

Filippa Lagerstam
Ordförande 

Daniel Bäckman
Styrelseledamot

Johan Nilsson
Styrelseledamot

Nils Berg
Styrelseledamot

Läs även Let´s Make Love Great Agains:
Stiftelseförordnande och stadgar

Styrdokument och riktlinjer

LMLGA´s Uppförandekod

LMLGA´s Insamlingspolicy

LMLGA´s Finansieringspolicy

LMLGA’s Effektrapport 2020

LMLGA’s Årsredovisning 2020

LMLGA’s Effektrapport 2021

LMLGA’s Årsredovisning 2021

LMLGA’s Effektrapport 2022

LMLGA’s Årsredovisning 2022