Nätpolarna

Näthat och negativa konsekvenser av sociala medier är ett snabbt växande problem som berör alla. Vi i stiftelsen Let’s Make Love Great Again har därför startat projektet Nätpolarna som är landets största konkreta insats för att motverka alla former av mobbning, psykisk ohälsa och utanförskap som sprids via nätet.

Nätpolarna kommer att arbeta både med att nätvandra för att följa bråk och strömningar, arbeta förebyggande i samarbete med hela samhället, genomföra temaveckor och utbildningar, vara aktiva på sociala medier och med hjälp av en bred panel av samarbetspartners skapa strukturer och format för arbetet mot näthat och för positiva umgängesformat på internet.

Först ut i landet är Karlskoga kommun som med en treårig projektplan och tre tillsatta heltidstjänster exklusivt för Nätpolarna ska bygga ett strukturerat, nyskapande och förebyggande arbete mot näthat. Målet är att skapa Sveriges tryggaste nätkommun för barn, unga och övriga invånare.

Framöver är vår målsättning att inkludera fler kommuner i detta arbete och att Nätpolarna på sikt blir en nationell rörelse i arbetet för ett tryggare internet. 

Besök www.natpolarna.se eller kontakta oss så berättar vi mer!