Västerporten

Hos Västerporten Fastigheter tvekade man inte.
– Vi kände direkt att det här är ett projekt vi ville vara med i, säger Anna-Carin B Magnusson hos fastighetsbolaget i Örebro.
– Det här är så viktigt att agera kring.

Västerporten är det kommunala fastighetsbolaget i Örebro, under Örebrobostäder, som jobbar med att utveckla miljöer i västra Örebro.
Det handlar om lokalytor på Boglundsängen, i Vivalla företagsby, Vivalla centrum och Vivallaskolan.

– Det  händer mycket positivt i de här områdena samtidigt som det finns väldigt mycket att fortsätta jobba med, säger Anna-Carin B Magnusson.
Hon är bosocial chef hos Örebrobostäder (Öbo) som med sina 23 000 lägenheter och 43 000 hyresgäster har drygt var fjärde örebroare bosatt hos sig – och av dem en hög andel barn och ungdomar, förstås.

– För oss handlar det om att barnen ska ha en trygg miljö omkring sig att växa upp i men det handlar också om att vi vill bidra till positiva upplevelser och till att skapa framtidstro, säger Anna-Carin.
– Därför tyckte vi att projektet kring Värsta bästa nätet var så angeläget för oss att engagera oss i.

Nu ser Västerporten till att 500 fjärdeklassare i deras del av Örebro får Maria Dufvas bok och att deras lärare får sin lärarhandledning.

– Vi har ett projekt som heter ”Öbo växer tillsammans med barn och unga” som handlar mycket om att förbättra uppväxtvillkoren för just våra unga hyresgäster och för oss är det här